Referensprojekt   Hur vi arbetar   Kvalitet   Hem   Kontakt   Samarbetspartners
                       
     
   
 
Vi är ett ungt, kreativt, sammansvetsat och dynamiskt team, som består av verkliga proffs inom sitt arbetsområde.
 
Bland våra anställda finns professionella byggledare, arkitekter, ingenjörer, samt högt kvalificerade specialister från olika delar av byggbranschen.
 
ECO BYGGSYSTEM Lidingö AB är ett växande byggföretag som bygger och rekonstruerar fastigheter och offentliga byggnader och annan infrastruktur.
 
ECO BYGGSYSTEM Lidingö erbjuder upp till 90% av de byggtjänster som krävs vid byggnation, vilket därmed minskar antalet underleverantörer.
 
   
Vår prioritet på ECO BYGGSYSTEM Lidingö är att förverkliga våra klienters  önskemål och visioner. Vi känner stort ansvar för varje nytt projekt och vi känner stor glädje vid dess framgångsrika genomförande. Vi upprätthåller ett nära band med våra kunder i alla faser av projektet, från projektering till leverans.

Vi kan hjälpa dig att göra din vision till en del av din framtid!

Vi har satt upp flera strategiska mål och principer som vi vill följa för att främja en framgångsrik utveckling av vårt företag:

   
Förankra oss i byggbranschen som ett byggföretag med gott rykte.
Ej delta i projekt som kan påverkasamhällets säkerhet och välfärd negativt.
Arbeta i enlighet med de krav som utvecklats i företagets ledningsmanual.
Fortlöpandeförbättra den allmänna nivån av yrkeskunnandeoch kompetens, samt följa villkoren i vårt„Etiskakodex”.
 
Bevara öppenheten i vår verksamhet.
   
 

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till både privatpersoner och kommunala och industriella anläggningar.

 
Projektering, renovering och byggnation av bostäder.
Projektering och konstruktion av vattenledningar och avloppssystem.
Projektering och konstruktion av reningsverkför avloppsvatten.
Konstruktion av avloppssystem för regnvatten.
Konstruktion och tillverkning av värmesystem.
Projekteringoch konstruktion av ventilationssystem och luftkonditioneringssystem.
Elmontering och konstruktion av lågspänningssystem.
Inredning och design, konstruktion av köksmöbler, installation av vitvaror.
Byggnation av ekonomifastigheter, staket, uteplatser, områden för rekreation och landskapsarkitektur.
 
Ett framgångsrikt genomförande av projekt och en utmärkt relation med kunder kräver ett gott ledarskap. För att förbättra kompetensen hos våra anställda erbjuder vi dem kompletterande utbildning och karriärmöjligheter. Vi har utvecklat ett program för utveckling av potentiella ledare, eftersom utbildade och kunniga ledare och utveckling av ny teknik är hörnstenarna i  ECO BYGGSYSTEM Lidingös utveckling och framgång.